Somriu sense límits

El somriure és un dels trets estètics que ens defineixen, per això, un disseny personalitzat i el seguiment d’un correcte protocol, ens permeten dissenyar un somriure perfecte. Gràcies a les últimes tecnologies, i el disseny digital de somriures 3D, podem obtenir un somriure completament adaptat als seus trets facials.

La cirurgia plàstica de genives, les carilles o el blanquejament dental, son els nostres aliats perfectes per aconseguir uns resultats òptims i adaptats a les necessitats i expectatives de cada pacient.

Carilles Dentals

Les carilles dentals són fines lents porcel·làniques o de resina que ens permeten millorar l’harmonia del nostre somriure, tant de forma com de color, d’una manera completament natural i mínimament invasiva.

Blanquejament Dental

El blanquejament dental és un tractament clínic amb el que s’aconsegueix blanquejar una o m és dents gràcies a l’aplicació d’agents químics, garantint sempre la prevenció del nostre esmalt.

Cirurgia plàstica de genives

És un procediment quirúrgic mínimament invasiu amb el que aconseguim un contornejat harmònic i equilibrat de les envies, imprescindible per obtenir un somriure perfecte.

Què diu el teu somriure de tu? Somriu al món, somriu a la vida.